Pogosta vprašanja

1. Kateri podatki so potrebni pri naročanju tiska?

  1. O naročniku projekta – naslov, davčna številka, kontaktna oseba in drugi kontaktni podatki
  2. O naročilu – predmet naročila, izdelana ponudba, način plačila, roki izdelave
  3. O tiskovini – vrsta tiska, obseg tiskovin (format, število strani), material za tisk (vrsta papirja), način tiska (enostransko, dvostransko, število barv) naklade, dodelave tiskovin
  4. O materialih za tisk – morebitni vzorci za tisk, barvne reference, imena datotek in način dostave datotek, filmi za tisk
  5. O dodelavah in plemenitenju tiskovin – porezave, zgibanje, načini vezave, personifikacija …)
  6. O dostavi izdelanih tiskovin – naslov in rok dostave tiskovin, kontaktna oseba

2. Kakšni so roki izdelave tiskovin?

Če ste v časovni stiski in potrebujete manjše količine tiskovin, izdelane z digitalnim tiskom, je postopek izdelave zaključen že v nekaj urah, pri ofsetnem tisku pa je ta čas daljši. Ker vemo, da je vaš čas dragocen, pa se ekipa naših strokovnjakov vedno trudi, da bi vam vsakič omogočili čim krajše roke.

3. Imate PDF oz. PS datoteko?

Če imate PDF oz. PS datoteko, jo lahko oddate v tisk po elektronski pošti in na prenosnih medijih (CD, diskete, spominske in USB kartice…). Po elektronski pošti lahko prejmemo datoteke večjih velikosti, ne sprejemamo pa datotek iz FTP naslovov. Obsežnejše publikacije shranite v eno datoteko, pri naročanju izdelave filmov pa naj bodo datotekam priloženi izpisi na papirju.

Če PDF oz. PS datoteke nimate, pa so lahko datoteke kreirane v PC ali MAC okolju, v grafičnih ali ‘pisarniških’ programih. Obsežne datoteke naj bodo kompresirane z ZIP programom (PC) ali STUFF (MAC).  Datoteke naj bodo pretvorjene v CMYK modus, ne pripenjajte ICC profilov, njihovo uporabo za barvno upravljanje svetujemo le pri poprejšnjem dogovoru z nami.