Slovarček tiskarskih izrazov

  • CMYK

Običajna kratica za angleško poimenovanje štirih procesnih tiskarskih barv: cyan, magenta, yellow in black. V računalniški obdelavi slik je CMYK eden od modelov označevanja barv z rastrskimi toni posameznih barv v mešanici.

  • Porezava v živi rob

Tehnika oblikovanja, pri kateri se elementi raztezajo čez rob potiskane površine. Tako po obrezovanju, ki je del zaključnega postopka tiskanja, potiskani deli papirja segajo vse do roba oziroma v živi rob.